جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 6 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش مغازه و املاک تجاری گیلان : رشت

مغازه و املاک تجاری،23 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 15,000,000 تومان
نام مالك: خانم محمدی خواه
کد ملک: 7904
تاریخ: 1397/1/27

فروش مغازه و املاک تجاری گیلان : رشت : گلسار

مغازه و املاک تجاری،80 متری

قیمت کل : 1,040,000,000 تومان
قیمت متری : 13,000,000 تومان
نام مالك: آقای قربانی
کد ملک: 7320
تاریخ: 1396/10/11

فروش مغازه و املاک تجاری گیلان : رشت

مغازه و املاک تجاری،600 متری

قیمت کل : 1,500,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای رشیدی
کد ملک: 2321
تاریخ: 1395/4/1

فروش مغازه و املاک تجاری گیلان : رشت

مغازه و املاک تجاری،700 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای نشانه دار
کد ملک: 1705
تاریخ: 1395/2/13

فروش مغازه و املاک تجاری گیلان : رشت : گلسار

مغازه و املاک تجاری،30 متری

قیمت کل : 220,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای ربانی
کد ملک: 1078
تاریخ: 1394/12/18

فروش مغازه و املاک تجاری گیلان : رشت : گلسار

مغازه و املاک تجاری،30 متری

قیمت کل : 950,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای دلشاد
کد ملک: 816
تاریخ: 1394/12/4
 1