جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 11 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش ویلا- خانه ویلایی گیلان : رشت : گلسار

ویلا- خانه ویلایی،150 متری ، اتاق:2

قیمت کل : 320,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم حیدری
کد ملک: 8824
تاریخ: 1397/5/27

فروش ویلا- خانه ویلایی گیلان : رشت : گلسار

ویلا- خانه ویلایی،1800 متری ، اتاق:؟

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 120,000 تومان
نام مالك: آقای شهسواریان
کد ملک: 8430
تاریخ: 1397/4/4

فروش ویلا- خانه ویلایی گیلان : رشت

ویلا- خانه ویلایی،120 متری ، اتاق:2

قیمت کل : 280,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای فردی
کد ملک: 7847
تاریخ: 1397/1/18

فروش ویلا- خانه ویلایی گیلان : رشت

ویلا- خانه ویلایی،80 متری ، نوساز، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای محمدی
کد ملک: 4470
تاریخ: 1395/10/28

فروش ویلا- خانه ویلایی گیلان : رشت : گلسار

ویلا- خانه ویلایی،60 متری ، اتاق:2

قیمت کل : 600,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای خزایی
کد ملک: 4259
تاریخ: 1395/9/24

فروش ویلا- خانه ویلایی گیلان : رشت

ویلا- خانه ویلایی،64 متری ، اتاق:1

قیمت کل : 89,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای اسدپور
کد ملک: 3790
تاریخ: 1395/8/13

فروش ویلا- خانه ویلایی گیلان : رشت : گلسار

ویلا- خانه ویلایی،90 متری ، اتاق:؟

قیمت کل : 34,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای علیپور
کد ملک: 2990
تاریخ: 1395/6/1

فروش ویلا- خانه ویلایی گیلان : رشت

ویلا- خانه ویلایی،160 متری ، اتاق:؟

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای حسن پور
کد ملک: 2962
تاریخ: 1395/5/30

فروش ویلا- خانه ویلایی گیلان : رشت

ویلا- خانه ویلایی،140 متری ، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای صفری
کد ملک: 1614
تاریخ: 1395/2/8

فروش ویلا- خانه ویلایی گیلان : رشت

ویلا- خانه ویلایی،115 متری ، اتاق:2

قیمت کل : 250,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای نبیب
کد ملک: 1524
تاریخ: 1395/2/1

فروش ویلا- خانه ویلایی گیلان : رشت : گلسار

ویلا- خانه ویلایی،90 متری ، نوساز

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای علیزاده
کد ملک: 906
تاریخ: 1394/12/9
 1