جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 32 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش زمین ، باغ و باغچه گیلان : رشت

زمین ، باغ و باغچه،7000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 70,000 تومان
نام مالك: آقای جعفرزاده
کد ملک: 9178
تاریخ: 1397/7/16

فروش زمین ، باغ و باغچه گیلان : رشت

زمین ، باغ و باغچه،21000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 180,000 تومان
نام مالك: شاهرخی
کد ملک: 9153
تاریخ: 1397/7/12

فروش زمین ، باغ و باغچه گیلان : رشت

زمین ، باغ و باغچه،125 متری

قیمت کل : 400,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم میرقربانی پور
کد ملک: 7978
تاریخ: 1397/2/3

فروش زمین ، باغ و باغچه گیلان : رشت

زمین ، باغ و باغچه،10000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 310,000 تومان
نام مالك: آقای اقدسی
کد ملک: 7688
تاریخ: 1396/12/2

فروش زمین ، باغ و باغچه گیلان : رشت

زمین ، باغ و باغچه،420 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم صدر
کد ملک: 7164
تاریخ: 1396/9/25

فروش زمین ، باغ و باغچه گیلان : رشت

زمین ، باغ و باغچه،12000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 55,000 تومان
نام مالك: آقاپاکدل
کد ملک: 6914
تاریخ: 1396/8/29

فروش زمین ، باغ و باغچه گیلان : رشت : سنگر

زمین ، باغ و باغچه،2200 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای کشتکار
کد ملک: 6502
تاریخ: 1396/7/17

فروش زمین ، باغ و باغچه گیلان : رشت : گلسار

زمین ، باغ و باغچه،17300 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 35,000 تومان
نام مالك: آقای خداوردی
کد ملک: 6334
تاریخ: 1396/6/23

فروش زمین ، باغ و باغچه گیلان : رشت

زمین ، باغ و باغچه،24000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: نجات حسنی
کد ملک: 6128
تاریخ: 1396/6/4

فروش زمین ، باغ و باغچه گیلان : رشت : گلسار

زمین ، باغ و باغچه،10000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 300,000 تومان
نام مالك: آقای اقدسی
کد ملک: 5990
تاریخ: 1396/5/23

فروش زمین ، باغ و باغچه گیلان : رشت

زمین ، باغ و باغچه،934 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 190,000 تومان
نام مالك: آقای اصغری
کد ملک: 5594
تاریخ: 1396/4/12

فروش زمین ، باغ و باغچه گیلان : رشت

زمین ، باغ و باغچه،695 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای ذوالقدر
کد ملک: 4859
تاریخ: 1395/12/1

فروش زمین ، باغ و باغچه گیلان : رشت

زمین ، باغ و باغچه،6484 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای عسلی
کد ملک: 4780
تاریخ: 1395/11/24

فروش زمین ، باغ و باغچه گیلان : رشت

زمین ، باغ و باغچه،700 متری

قیمت کل : 160,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای مهدوی
کد ملک: 4774
تاریخ: 1395/11/23

فروش زمین ، باغ و باغچه گیلان : رشت

زمین ، باغ و باغچه،70000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 75,000 تومان
نام مالك: خانم جوان
کد ملک: 4719
تاریخ: 1395/11/17

فروش زمین ، باغ و باغچه گیلان : رشت

زمین ، باغ و باغچه،300 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای قربانی
کد ملک: 4631
تاریخ: 1395/11/11

فروش زمین ، باغ و باغچه گیلان : رشت : سنگر

زمین ، باغ و باغچه،2655 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 50,000 تومان
نام مالك: آقای حسین زاده
کد ملک: 3981
تاریخ: 1395/8/27

فروش زمین ، باغ و باغچه گیلان : رشت

زمین ، باغ و باغچه،550 متری

قیمت کل : 22,000,000,000 تومان
قیمت متری : 40,000,000 تومان
نام مالك: آقای حق پناه
کد ملک: 3824
تاریخ: 1395/8/17

فروش زمین ، باغ و باغچه گیلان : رشت

زمین ، باغ و باغچه،3700 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای گلشنی
کد ملک: 3740
تاریخ: 1395/8/9

فروش زمین ، باغ و باغچه گیلان : رشت

زمین ، باغ و باغچه،15000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای توکلی
کد ملک: 3677
تاریخ: 1395/8/1

فروش زمین ، باغ و باغچه گیلان : رشت

زمین ، باغ و باغچه،15000 متری

قیمت کل : 600,000,000 تومان
قیمت متری : 40,000 تومان
نام مالك: آقای ریاضی
کد ملک: 3241
تاریخ: 1395/6/17

فروش زمین ، باغ و باغچه گیلان : رشت

زمین ، باغ و باغچه،300 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: زیوری
کد ملک: 2947
تاریخ: 1395/5/27
 1 2