.

کــد آگهــی: 540
آگهی دهنده: ؟
تلفن تمــاس: 09028502347
تعـداد بازدیـد: 199
تاریخ ثبت: 1397/12/8

قابل توجه همشهریان محترم ورامین و حومه
همزمان با جشن بزرگ

پیش فروش واحدهای 55 و 77 متری

واحد های 55 متری
مبلغ 26/250/000 میلیون برای عقد قرار داد
مبلغ 40 میلیون تومان وام
مابغی در 15 ماه 18 میلیون تومان
و تحویل 12 میلیون
مبلغ کل : 96/250 میلیون

............................................................

واحدهای 77 متری
مبلغ 36/250/000 میلیون برای عقد قرار داد
مبلغ 40 میلیون تومان وام
مابغی در 15 ماه 30 میلیون تومان
و تحویل 25 میلیون تومان
مبلغ کال : 131/250/000 میلیون


جایزه ویژه این دوره
یک دستگاه اتومبیل سواری تیبا

09028502347

شماره دفتر 55976190
آدرس پروژه : ورامین نرسیده به جواد آباد
میدان چوب بری ، بعد از قلعه خواجه
شهرک مسکونی ایران مهر